TER PLEKKE BETER

arbeidsverzuim

IMG_9662 handen site klein

Wist u dat het UWV jaarlijks duizenden aanvragen krijgt voor een WIA beoordeling? Een groot deel van deze aanvragen wordt afgewezen omdat blijkt dat organisaties en medewerkers zich (onbewust) niet gehouden hebben aan de noodzakelijke procedures tijdens een ziekteverzuimproces. Gevolg is dat bedrijven verplicht zijn om nog een jaar salaris door te betalen. Dit komt bovenop de kosten die tijdens het verzuim al gemaakt zijn. Een verzuimende medewerker kost 1,5 tot 2,5 keer de bruto-loonkosten vanwege omzetverlies en vervanging of extra werk door collega's.

 

Veel leidinggevenden zijn gericht op dagelijkse werkprocessen en hebben daardoor soms weinig

aandacht voor zieke medewerkers. In grotere organisaties wordt de begeleiding van deze medewerkers vaak uitbesteed aan bijvoorbeeld een HR afdeling.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate waarin leidinggevenden en collega's zich betrokken tonen richting een zieke medewerker van grote invloed kan zijn op de duur van het verzuim en de kans dat de medewerker terugkeert naar het oorspronkelijke werk.

 

Ter Plekke Beter biedt ondersteuning aan organisatie en medewerkers bij het voorkomen van emotionele en/of financiële schade en bij re-integratie.

Financiële en emotionele schade voorkomen

arbeidsverzuim